Liikkumaan uupumuksen jälkeen


Työuupumus on noussut viime aikoina esille vähän joka kulman takaa. Useampi kohtaaminen on alkanut lauseella ”Oon ollut töistä niin uupunut, että kaikki muu on jäänyt. Tiedän miten pitää syödä, tiedän että pitää liikkua. Mutta ei vaan ole voimia.”

Uupumus on paitsi mieleen myös kehoon vaikutuksiaan tekevä tila. Sen voi aiheuttaa monenlainen voimavarat ylittävä liian suuri vaatimuksien ja suoritusten pitkään jatkuva tilanne, esimerkiksi työ, harrastus tai sosiaalisen ympäristön kuormitus.

Väsymisen tunteen rinnalla voi olla monenlaisia muita kehollisia kokemuksi ja oireita: lisääntyneitä laaja-alaisia kipuja ja särkyjä, sydämen tykytystä, voimattomuutta, hidastunutta palautumista, ruokahaluttomuutta tai lisääntynyttä ruokahalua, vatsa- ja iho-oireita. Mieli voi olla matala, ahdistunut ja masentunutkin.

Arjen muutokset

Taustalla on fysiologisen stressitilan muuttuminen vähitellen pitkittyneeksi, jopa mielen ja kehon sietokyvyn ylittäväksi tilaksi: kehon toiminnot eivät enää palaakkaan niin sanottuun normaali- tai tasapainotilaan vaan keho käy jatkuvasti hälyytystilassa tai on alavireinen. Silloin on luonnollista hakea oloon helpotusta pudottamalla arkeen kuuluvia kuormittavia asioita pois. Usein työn muovaaminen tai vähentäminen ei ole se ensimmäinen tai helpoin muutettava asia vaan usein ensin pois jää liikkuminen, ystävien tapaaminen tai terveyttä tukeva syöminen.

Uupumuksesta toipuminen on usein pitkä prosessi. Juurisyiden löytyminen ja niihin puuttuminen on avainasemassa. Yksipuolisiin sietokyvyn ylittäviin kuormitustekijöihin on puututtava. Kehon ja mielen hyvinvointia lisääviä asioita voidaan lisätä arkeen vähitellen voimavaroja kuunnellen. 

Terveydenhuollosta saa apua ja neuvoja uupumustilanteissa.

Miten liikkeelle?

Uupumuksen jälkeen liikkuminen on hyvä aloittaa pienissä erissä, kehoa ja mieltä kuunnellen itselle mieluisista lempeistä lajeista ja liikkumistavoista. Uupunut keho ja mieli voi pyörähtää helposti vielä pitkän aikaa stressitilaan kuormitustekijöitä kohdatessaan.

Kehon liikuttaminen voi auttaa uupumuksesta palautumisessa monella tavalla: Liike auttaa tuomaan vähitellen hyvän olon kokemuksia omasta kehosta. Kehon liikkeen kautta voidaan myös opetella oman kehon jaksamisen rajoja: milloin tehdään sopivasti ja missä menee raja liikaa tekemiseen, miltä silloin tuntuu, kun tehdään sopivasti, mikä taas kielii liian kovasta tekemisestä? Näiden rajojen opetteleminen kehon liikuttamisen kautta voidaan siirtää muuhunkin elämään. Samalla tavalla voidaan kuunnella kehoa ja mieltä työssä; meneekö liian kovaa vai ollaanko sopivalla alueella, milloin on aika jarruttaa.

Liikkumisen kautta keho ja mieli voi saada kokemuksia ja oppia kehon tilojen vaihtelusta: jännittymisestä, suorittamisesta ja sen jälkeen rentoutumisesta, hellittämisestä ja lepäämisestä. Juuri siitä, miten me arjessakin taloudellisesti voisimme toimia: voimme suorittaa, vähän pinnistää ja sen jälkeen päästää irti ja rentoutua. Nämä kehon ja mielen toimintatavat voivat olla uupuneella hukassa, myös itse sitä tiedostamatta.

Liikkuminen tutkitusti vaikuttaa mielialaan ja voi tasata vireystilaa.

Sopivan kuormittava tai matalatehoinen liikkuminen voi itsessään myös suojata uupumiselta ja auttaa työssä jaksamisessa ja siitä palautumisessa. Sopivan kuormittavalla liikkumisella voidaan rentouttaa kehoa, nostaa sitä alavireydestä ja kehittää stressinsietokykyä.

Mistä apua?

Asiaan perehtyneiltä terveyden- ja liikunta-alojen ammattilaisilta saa apua liikkeelle lähtemiseen. 

Esimerkiksi kehon ja mielen yhteistoimintaa ymmärtävä fysioterapeutti on hyvä apu liikkumisen aloittamisessa. Hän voi auttaa sinua kehon havainnoinnissa, kehon kuuntelussa ja auttaa löytämään sinun terveyttäsi ja uupumuksesta palautumista tukevat yksilölliset tavat toimia ja liikkua. Kehollinen eheytyminen, hyvinvoinnin ja kehotuntemuksen lisääntyminen auttavat myös mielen toipumisessa. Hetki voi olla parhaimillaan silmiä avaavan matkan alku oman kehon ja itsen äärelle.

Uskalla pyytää apua.

Fysioterapeutti
Hanna-Leena Polso

Author picture