Anna-Liisan tarina: Hyvässä kunnossa työelämästä eläkkeelle

Anna-Liisa, vuosi sitten eläköitynyt varhaiskasvatuksen opettaja.
 
Miksi valitsit pt-valmennuksen?
 Vuosien varrella olen käynyt satunnaisesti kuntosalilla, mutta säännönmukaisuus on puuttunut. Ohjelmat eivät ole “tuntuneet” juuri minulle räätälöidyille ja olen tuntenut olevani kuntosalilla oman mukavuusalueeni ulkopuolella. Aloitin pt-valmennuksen jo hieman ennen eläköitymistäni, jotta pääsisin alkuun. Tällä kertaa ohjelma tuntui heti hyvälle ja sopivalle huomioiden juuri minun tarpeitani.
 
Millaiseksi olet kokenut valmennuksen?
Fysioterapeutti Juulian tietämys ja osaaminen siivittivät treenejä. Fyysiset vaivat (mm. niska-hartiaseudun jumitukset ja kipu olkavarressa) helpottivat. Sovitut tapaamiset motivoivat lähtemään salille ja vaihtuva ohjelma tuki juuri aina senhetkisiä tarpeitani. Ohjaajan positiivinen, energinen ja ammattitaitoinen ote kannusti positiivisuuden kautta treenaamaan. Laitteet ja liikkeet kuntosalilla tulivat tutummiksi.
 
Koetko hyötyneesi valmennuksesta? Miten olet hyötynyt?
Olen hyötynyt valmennuksesta todella paljon.  Keho on vahvistunut ja  hallinta parantunut. Erilaiset liikkeet ja liikesarjat ovat tulleet tutummiksi ja sitä myöten myös valmiudet osallistua Olon muihin pienryhmiin ja jumppatunneille on lisääntynyt ja olen varma omasta tekemisestäni.
 
Mikä sinua motivoi treenaamaan?
Tykkään liikkua monipuolisesti. Työssä ollessani 10 000-16 000 askelta oli tavanomainen määrä päivittäin. Kesällä mökillä tulee myös paljon hyötyliikuntaa. Jäädessäni eläkkeelle halusin lisätä treenejä, jotta muutos aktiivisesta työelämästä eläkepäiville ei olisi niin suuri. Erittäin monipuoliset  60+ jumpat antavat mahdollisuuden treenata useana päivänä viikossa. Pt-treenaaminen antoi hyvän ja vahvan pohjan osallistua kaikille tunneille. Liikkeet käytiin vaihtuvissa ohjelmissa rauhallisesti läpi ja liikkeet tehtiin oikein. Treenaaminen virkistää kokonaisvaltaisesti ja lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia! Kiitos vielä Juulia!
 
Fysioterapeutti/valmentaja Juulian kommentti:
“Anna-Liisa tuli valmennukseeni toivoen kokonaisvaltaisesti kunnon parantumista, jumisuuden vähentymistä ja varmuuden lisääntymistä niin kuntosalilla kuin muuallakin arjessa. Harjoittelun kautta Anna-Liisa pian huomasi, kuinka kehon tuntemukset paranivat ja tekeminen ja oleminen helpottuivat. Treeneissä vallitsi rento ja mukava tekemisen meininki ja kehitystä saatiin hienosti. Valmentajana oli mahtavaa nähdä, kuinka Anna-Liisan kehonhahmotus ja varmuus paranivat kerta kerralta ja motivaatio liikkua loisti. Oma hyvinvointi ja sen parantaminen ovat tärkeitä arvoja ja valmennuksen kautta sitä tukevia keinoja löydettiin paljon lisää.”
 
 
Kaikki valmennukset räätälöidään AINA henkilökohtaisten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.
Author picture