Miten ylläpidän (treeni)motivaatiotani?

Motivaatio voidaan karkeasti määritellä ihmisen mielenkiinnosta tehdä tiettyjä asioita tietyllä tavalla. Korkea motivaatio tarkoittaa käytännössä siis suurta mielenkiintoa asiaa x kohtaan ja toisinpäin.
 
Ulkoinen vai sisäinen motivaatio
On olemassa ulkoinen ja sisäinen motivaatio. Ulkoinen motivaatio ajaa ihmistä toimimaan tietyllä tavalla jonkin ulkoisen houkuttimen (tai painostuksen) kautta esimerkiksi palkinnon/palkkion saaminen. Sisäinen motivaatio puolestaan kumpuaa ihmisen omista arvoista ja tavoitteista, joita kohti hän haluaa pyrkiä. Sisäinen motivaatio on vahvempaa kuin ulkoinen, sisäisesti motivoitunut ihminen on sitoutuneempi toimintaan ja kenties kokee toiminnan itselleen merkityksellisemmäksi. Kokonaisuudessaan motivaatio voi olla sekoitus näitä molempia.
 
Tavoitteet, uhka vai mahdollisuus?
Kaikkein tärkeintä motivaation muodostamisessa ja sen ylläpitämisessä on kuitenkin tavoitteiden asettaminen. Kun sinulla on määränpää mitä varten toimit ja teet asioita, on matka kohti maalia merkityksellisempi, tekemisen ‘punainen lanka’ säilyy ja sitä todennäköisemmin myös jatkat toimintaa. Kun sinulla on tavoite, osaat vastata kysymykseen “miksi teen mitä teen?”. Tavoitetta asettaessa kannattaa muistaa myös välitavoitteet, jotta päämäärä ei tunnu liian kaukaiselta. Askel askeleelta eteenpäin.
 
Kun tavoite on asetettu, toiminta on mielekästä ja toteutuu tarpeeksi usein, on matka kohti tavoitetta varmaa ja se muuttuu vähitellen tulokseksi. Asetetusta tavoitteesta tulee saavutettu tavoite. Muista, että tavoitteita on jokaisella eri elämän osa-alueella ja ne voivat olla minkälaisia tahansa koskien mitä tahansa.
 
Tulokset motivoi
Summasummarum: selkeä, merkityksellinen ja realistinen tavoite -> motivaatio -> pitkäjänteinen ja säännöllinen toiminta -> tavoitteen saavuttaminen ja tulos.
Jos tarvitset apua tavoitteen asettamisessa tai sitä kohti kulkemisessa liikunnan ja hyvinvoinnin puolella, niin me täällä Ololla autamme sinua enemmän kuin mielellämme.
 
Tavoitteellista ja rentoa kesän alkua❤️
Fysioterapeutti, valmentaja
Juulia
Author picture