SOPIMUSEHDOT

ASIAKKUUS LIIKUNTAKESKUS OLOSSA

1. Sopimuksen kesto
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Määräaikainen sopimus on sitova 12 kuukautta, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

2. Määräaikaisen sopimuksen keskeyttäminen

2.1 Rajoitetun tauotuksen ehdot: Määräaikaisen sopimuksen voimassaolo voidaan keskeyttää liikuntakyvyttömyyden, loma- ja työmatkan sekä tapauskohtaisen harkinnan perustella, jolloin sopimuksen mukainen veloitus ja Liikuntakeskus Olo:n palveluiden hyödyntäminen katkeavat. Keskeytyksen minimikesto on 4 viikkoa ja keskeytystä haetaan etukäteen siihen tarkoitetulla lomakkeella. Liikuntakeskus Olo vahvistaa keskeytyksen kirjallisesti. Tapauskohtaisesti keskeytyksen syy tulee todistaa kirjallisesti.

2.2 Joustavan tauotuksen ehdot: Määräaikaisen sopimuksen voimassaolo voidaan keskeyttää milloin vain ilman erityistä syytä, jolloin sopimuksen mukainen veloitus ja Liikuntakeskus Olo:n palveluiden hyödyntäminen katkeavat. Keskeytyksen minimikesto on 4 viikkoa ja keskeytystä haetaan etukäteen siihen tarkoitetulla lomakkeella. Liikuntakeskus Olo vahvistaa keskeytyksen kirjallisesti. Ilman erityistä syytä haettavia sopimuksen voimassaolon keskeytyksiä voi olla yhteensä enintään 4 kuukautta vuodessa, minkä lisäksi voi hakea lisää keskeytyksiä liikuntakyvyttömyyden, loma- ja työmatkan sekä tapauskohtaisen harkinnan perustella, jolloin tapauskohtaisesti keskeytyksen syy tulee todistaa kirjallisesti.

3. Sopimuksen purkaminen

Asiakkaalla on mahdollisuus purkaa määräaikainen sopimus häntä koskevan poikkeuksellisen ja yllättävän tapahtuman vuoksi. Tällaisia tapahtumia ovat: muutto ulkomaille tai toiselle paikkakunnalle, jossa ei ole CMS-klubia; vakava pitkäkestoinen sairaus tai liikuntakyvyttömyys tai muu sellainen ennakoimaton ja pysyvä elämäntilanteen muutos, jonka vuoksi sopimuksen keskeyttäminen kohdan 2. mukaisesti ei ole perusteltua. Sopimuksen purkamisen edellytyksenä on lisäksi, että Liikuntakeskus Olo:lle esitetään purkamisen perusteen osoittavat asiakirjat (esim. virallinen muuttoilmoitus tai lääkärintodistus) ja että Liikuntakeskus Olo hyväksyy purkamisen perusteen. Liikuntakeskus Olo varaa oikeuden periä kohtuullisen korvauksen tällaisesta sopimuksen purkamisesta.

Sopimuksen purkamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella, jonka saa Liikuntakeskus Olo:sta. Sopimuksen purkautuminen astuu voimaan, kun lomake on täytetty ja allekirjoitettu, Liikuntakeskus Olo on hyväksynyt purkamisen perusteen ja kulkuavain on palautettu.

Liikuntakeskus Olo voi harkintansa mukaan purkaa sopimuksen, mikäli asiakas rikkoo Liikuntakeskus Olo:n sääntöjä.

4. Vierailijat

Liikuntakeskus Olo:n asiakkaalla on mahdollisuus tuoda vieras liikuntakeskukselle ilmaiseksi. Vieraan tulee aina täyttää liikuntakeskuksen vieraskortti. Saman vieraan voi tuoda liikuntakeskukselle ilmaiseksi yhden kerran, jonka jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen vierashinnan. Liikuntakeskuksen asiakas on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa liikuntakeskuksen sääntöjä. Mikäli asiakas tuo liikuntakeskukselle ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa (= henkilökunnan hyväksymä täytetty vieraskortti), peritään asiakkaalta kutakin tällaista henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kahdella. Mikäli edellä mainittu sääntörikkomus toistuu, voidaan asiakkaan sopimus irtisanoa välittömin vaikutuksin. Liikuntakeskus Olo varaa oikeuden periä kohtuullisen korvauksen tällaisesta sääntörikkomuksesta johtuvasta sopimuksen purkamisesta.

5. Kulkuavain

Asiakkaan kulkuavain on henkilökohtainen ja sen on oltava mukana tultaessa liikuntakeskukselle. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kulkuavaimen katoamisesta on sen havaittuaan välittömästi ilmoitettava liikuntakeskuksen henkilökunnalle. Mikäli kulkuavainta käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu liikuntakeskukselle kirjallisesti, peritään asiakkaalta kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kahdella. Mikäli edellä mainittu sääntörikkomus toistuu, voidaan asiakkaan sopimus irtisanoa välittömin vaikutuksin. Liikuntakeskus Olo varaa oikeuden periä kohtuullisen korvauksen tällaisesta sääntörikkomuksesta johtuvasta sopimuksen purkamisesta.

6. Hieronnat

VIP Olo-asiakkuuteen kuuluva rajoittamaton määrä hierontaa tarkoittaa sitä, että VIP Olo-asiakas voi varata netissä olevan ajanvarausjärjestelmän kautta itselleen maksutta hierontapalveluita seuraavilla ehdoilla: VIP Olo-asiakkaalla saa olla kerrallaan voimassa yksi hierontavaraus ja saman päivän aikana voi käydä hieronnassa yhden kerran. Käyttämättä jääneitä hierontoja ei voi lunastaa jälkikäteen, eikä niitä hyvitetä asiakkaalle. Varaus voidaan tehdä mihin tahansa hierontaan pituudesta ja tyypistä riippumatta. Etu on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle.

Super Olo-asiakkaalla on oikeus kerran kalenterikuukaudessa tehdä netissä olevan ajanvarausjärjestelmän kautta itselleen maksutta ajanvaraus 50 minuutin hierontaan. Kuukauden hierontaetu on lunastettava kyseisen kalenterikuukauden aikana. Käyttämättä jääneitä hierontoja ei voi lunastaa jälkikäteen eikä niitä hyvitetä asiakkaalle. Etu on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle.

7. Vierailu muilla CMS-saleilla

Asiakkaalla on oikeus vierailla CMS-ketjun muiden paikkakuntien ja maiden CMS-klubeilla veloituksetta. Yhteiskorttiohjelmaan kuuluvat CMS-klubit löytyvät osoitteesta www.cms-travelpass.com. Liikuntakeskus Olo:n asiakkaalla ei ole ilmaista vierailuoikeutta oman talousalueen muille CMS-klubeille.

8. Yrityssopimusehdot

Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat Liikuntakeskus Olo ja asiakas yksityishenkilönä. Yritys korvaa asiakkaan harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli asiakas eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on asiakas viimekädessä vastuussa maksusuorituksista.

9. Asiakasmaksujen maksaminen

Asiakkaan tulee tehdä e-laskusopimus tai suoramaksusopimus pankissaan ja em. sopimukset astuvat voimaan aina seuraavan kuukauden veloituspäivästä lähtien. Asiakasmaksut veloitetaan etukäteen asiakkaan ilmoittamalta pankkitililtä Liikuntakeskus Olo:n ilmoittamana päivänä. E-laskutus tai suoramaksu alkaa sen jälkeen, kun Liikuntakeskus Olo on vastaanottanut asiakkaan tekemän e-laskusopimuksen tai suoramaksusopimuksen pankilta. Tätä ennen Liikuntakeskus Olo laskuttaa asiakasmaksun paperilaskulla, josta veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukainen laskutuslisä. Asiakas vastaa harjoitusmaksusta kokonaisuudessaan myös silloin, jos e-laskutus tai suoramaksu epäonnistuu, vaikka e-laskutilin tai suoramaksutilin haltija olisi joku muu kuin asiakas.

Kuukausimaksu voidaan maksaa myös yleisimmillä liikunta- ja virkistysseteleillä tai Liikuntakeskus Olon lahjakortilla. Edellä mainittuja maksuvälineitä kutsutaan näissä ehdoissa erikoismaksuvälineiksi. Allekirjoitetut setelit voi tuoda henkilökohtaisesti liikuntakeskuksen vastaanottoon sen aukioloaikoina. Sähköisillä erikoismaksuvälineillä maksettaessa tieto maksusta siirtyy automaattisesti liikuntakeskuksen tietojärjestelmään.

Erikoismaksuvälineillä maksettaessa maksu lisätään asiakkaan omaan lompakkoon liikuntakeskuksen tietojärjestelmässä. Maksu kartuttaa asiakkaan lompakon saldoa, joka vähenee automaattisesti tulevien kuukausien kuukausimaksuissa.

Erikoismaksuvälineillä maksettaessa on maksu suoritettava viimeistään 18 päivää ennen sen kuukauden omaa eräpäivää, mihin haluaa hyvityksen kohdistuvan. Mikäli maksu suoritetaan myöhemmin, tulee asiakkaan maksaa kyseisen kuukauden kuukausimaksu laskulla. Tällöin erikoismaksuvälineellä tehty maksu hyvitetään seuraavien kuukausien kuukausimaksuista. Lompakkoon ladattu erikoismaksuvälinesaldo säilyy asiakkuuden päättymisen jälkeen tilillä ja on käytettävissä kolmen vuoden ajan.

10. Asiakasmaksujen viivästyminen

Maksujen viivästyessä on Liikuntakeskus Olo:lla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut. Mikäli asiakas huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan sopimus irtisanoa välittömin vaikutuksin. Liikuntakeskus Olo varaa oikeuden periä kohtuullisen korvauksen tällaisesta sääntörikkomuksesta johtuvasta sopimuksen purkamisesta.

11. Sopimusehtojen ja hintojen muuttaminen

Liikuntakeskus Olo varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen ehtoja ja asiakashintoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaille vähintään kaksi kuukautta ennen muutosta. Mikäli asiakas kokee etujensa olennaisesti huonontuneen, voi asiakas irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin yhden kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu asiakastiedotteella (sähköposti, kirje, intranet tms.). Mikäli asiakas ei irtisano sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun ehtojen tai hintojen muutoksesta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

Liikuntakeskus Olo on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin.

12. Ylivoimainen este

Liikuntakeskus Olo ei ole vastuussa ylivoimaisista esteistä, jotka estävät tai rajoittavat asiakasta hyödyntämästä liikuntakeskuksen palveluita. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen tapahtuma, jota ei ole voinut ennakoida tai estää kohtuullista huolellisuutta noudattaen. Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi sota, epidemiat, pandemiat, sisäiset levottomuudet, luonnonmullistukset, yleinen liikenteen tai tietoliikenteen keskeytyminen, lakko tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen syy. Liikuntakeskus Olo:lla ei ole velvollisuutta hyvittää asiakasmaksuja, mikäli se joutuu hetkellisesti sulkemaan liikuntakeskuksen tai osan liikuntakeskuksesta siellä suoritettavien välttämättömien huoltotöiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

13. Muut yleiset ehdot

Liikuntakeskus Olo:n asiakkuus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää tai vuokrata toiselle henkilölle.

Liikuntakeskus Olo:ssa kuntoilu ja liikkuminen tapahtuvat asiakkaan omalla vastuulla.

Asiakas on itse vastuussa siitä, että hän on sellaisessa fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa, että voi turvallisesti käyttää liikuntakeskuksen palveluja ja liikuntalaitteita.

Asiakkaan tulee noudattaa liikuntalaitteiden käyttöohjeita ja muuta ohjeistusta. Liikuntakeskus Olo ei vastaa henkilövahingoista, jotka tapahtuvat liikuntakeskuksen tiloissa. Liikuntakeskus ei myöskään vastaa asiakkaan henkilökohtaisesta omaisuudesta.

Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa nimen, puhelinnumeron, sähköpostin sekä osoitteen muutoksista.

Liikuntakeskus Olo:n säännöt

 1. Liikuntakeskuksella tulee käyttäytyä siististi ja hyvien tapojen mukaisesti
 2. Muiden liikuntakeskuksen asiakkaiden häiritseminen ei ole sallittua
 3. Liikuntakeskuksen tiloista tulee poistua aukioloaikojen puitteissa
 4. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu liikuntakeskuksella ei ole sallittua
 5. Liikuntalaitteita tulee käyttää käyttöohjeiden ja saadun opastuksen mukaisesti
 6. Omat tavarat tulee säilyttää pukuhuoneen lukollisissa kaapeissa
 7. Säilytyskaappeihin tai pukuhuoneeseen ei saa jättää tavaroita yön yli
 8. Tupakointi ja päihteiden käyttö liikuntakeskuksella ei ole sallittua
 9. Valokuvaaminen liikuntakeskuksella on sallittua vain henkilökunnan luvalla
 10. Alle 16-vuotias henkilö ei saa asioida liikuntakeskuksella ilman erillistä lupaa
 11. Liikuntakeskuksen omaisuutta ei saa tahallisesti vahingoittaa
 12. Ryhmäliikuntatunneilta myöhästyminen ei ole suotavaa
 13. Ulkokengät jätetään liikuntakeskuksen tuulikaappiin
 14. Liikuntasuorituksen jälkeen liikuntavälineet palautetaan paikoilleen

 

Lue lisää ASIAKKUUKSISTA tai kysy lisää puhelimitse: 050 590 9033